Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Ngày 11/12, chính quyền quân sự Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị, tạo điều kiện cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra hơn 2 tháng nữa.

Trung tâm Tin tức