Thách thức thực hiện mục tiêu có một triệu doanh nghiệp đến năm 2020

Chính phủ đặt mục tiêu đến 2020 sẽ có môt triệu doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế mục tiêu này sẽ khó có khả năng thành hiện thực bởi cả áp lực về thời gian lẫn tốc độ cải cách ở Việt Nam đang là một trong những trở ngại.

Trung tâm Tin tức