Thách thức danh hài - Mùa 4 - Tập 11

 

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7