Thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hơn 2.400 giống thủy sản, chủ yếu là cá chẽm, cá mú và hải sâm đã được thả xuống khu vực biển Hòn Mun với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng, được vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Nha Trang.

Trung tâm Tin tức