Tết Nguyên tiêu của người Hoa là di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 5/7 sắp tới, UBND quận 5 sẽ đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia cho tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5.

Trung tâm Tin tức