Tết hoa của đồng bào Cống ở Là Chà, Điện Biên

Dân tộc Cống là 1 trong 5 dân tộc ít người sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong lễ tục vòng đời, người Cống còn gìn giữ được những lễ hội đặc sắc, độc đáo, trong đó Tết hoa mào gà được đánh giá là độc đáo nhất.

Trung tâm Tin tức