Tết của những người cứu nạn trên biển

Ngày Tết là thời điểm gia đình sum họp, nhưng có những con người dù là bất kỳ lúc nào cũng phải luôn sẵn sàng túc trực, khi có lệnh là phải ra khơi đi cứu nạn. Đó là cuộc sống của các cán bộ, thủy thủ thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Trung tâm Tin tức