Team X6 tiếp tục dẫn trước team "Hạ cuối tình đầu"

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
23g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2