Tây Ninh: Mô hình nuôi vịt trên sàn lưới

Mô hình nuôi vịt trên sàn lưới đảm bảo đầu ra về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, mô hình này có giá trị cao về mặt giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không phụ thuộc điều kiện sông hồ và giữ vệ sinh môi trường.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh