Tây Ban Nha trục xuất 94 người gian lận viễn thông

Bộ Công an Trung Quốc thông báo 94 người đảo Đài Loan đã bị dẫn độ về Bắc Kinh, sau khi bị Tây Ban Nha trục xuất theo "chiến dịch Vạn lý Trường Thành".

Trung tâm Tin tức