Taxi công nghệ sẽ chuyển đổi sang xe hợp đồng hoặc taxi

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 01/4/2020 sẽ dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Trung tâm tin tức