Tất cả người từ 18 tuổi sinh sống tại TP.HCM sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19

Sau ngày 1/8, TP.HCM sẽ phải kéo dài thêm thời gian cách ly theo Chỉ thị 16. Việc triển khai chỉ thị chắc chắn sẽ có giới hạn, sẽ khó khăn nhất định, nên cần có sự chia sẻ chung tay của mỗi người, hợp sức để thành phố thực hiện chỉ thị có hiệu quả.

Nguồn: Trung tâm Tin tức