Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên

Chương trình tập huấn chuyên đề an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn đã được tổ chức sinh động cho sinh viên TP.HCM.

Trung tâm Tin tức