Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hôm qua, Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các cơ quan báo chí tại TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm