Tạp Chí Giao Bóng ngày 6/11/2019

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7