Tạp Chí Giao Bóng ngày 5/6/2019

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7