Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/7/2019

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7