Tạp Chí Giao Bóng ngày 3/4/2019

Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7