Tạp Chí Giao Bóng ngày 2/10/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7