Tạp Chí Giao Bóng ngày 20/2/2019

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g30 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7