Tạp Chí Giao Bóng ngày 19/6/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ năm - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g35 - Thứ Năm - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7