Tạp Chí Giao Bóng ngày 16/10/2019

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7