Tạp Chí Giao Bóng ngày 15/5/2019

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2