Tạp Chí Bóng Rổ ngày 8/1/2020

Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7