Tạp Chí Bóng Rổ ngày 14/8/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7