Tạp Chí Bóng Rổ ngày 13/11/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
23g - Chủ Nhật - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7