Tạp Chí Bóng Rổ ngày 12/8/2020

Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
9g-10g - Hai, Tư, Sáu - HTV Key
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7