Tạo gạch sống bằng cát và vi khuẩn

Chỉ với cát và vi khuẩn, các nhà khoa học đã tạo ra được một loạt vật liệu xanh mới đáp ứng yêu cầu về chịu lực và có khả năng tự sinh sôi

Trung tâm tin tức