Tạo điều kiện tốt nhất cho Bệnh viện hồi sức COVID-19

Đây là bệnh viện quy mô 1.000 giường vừa được chuyển đổi công năng từ Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức.

Nguồn: Trung tâm Tin tức