Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ giữa năm 2020

Từ ngày 1/7/2020, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Lương hưu và các trợ cấp đi kèm cũng sẽ được điều chỉnh tăng hợp lý.

Trung tâm Tin tức