Tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bằng nguồn nhân lực

Đã có hơn 200 doanh nghiệp thành công trong việc cải tiến năng suất lao động, giảm sản phẩm sai/hỏng và rút ngắn thời gian giao hàng khi áp dụng chương trình huấn luyện công nghiệp dành riêng cho các giám sát.

Trung tâm Tin tức