Tăng giá nhiều dịch vụ y tế từ 20/8

Giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế sẽ tăng thêm từ 2 - 10%, được áp dụng từ ngày 20/8 tới.

Trung tâm Tin tức