Tăng giá nhiều dịch vụ khám chữa bệnh BHYT từ 20/8/2019

Từ ngày 20/8, hơn 84 triệu người Việt Nam sẽ được thanh toán tiền bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh nhiều hơn hiện nay. Đối với những ai không tham gia bảo hiểm y tế thì số tiền phải chi trả khi khám bệnh, chữa bệnh sẽ nhiều hơn hiện nay.

Trung tâm Tin tức