Tăng cường phòng chống xâm hại tình dục trẻ em khu dân cư, khu công nghiệp

Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn TP.HCM có chiều hướng giảm về số vụ nhưng tính chất ngày càng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, phương thức chủ yếu là xâm hại tình dục.

Trung tâm Tin tức