Tăng cường phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP.HCM

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận-huyện tăng cường phòng cháy và chữa cháy.

Trung tâm Tin tức