Tăng cường kết nối du lịch TP.HCM - Bình Thuận - Lâm Đồng

4 năm qua, TP.HCM chiếm 62% tổng dự án du lịch đầu tư vào Bình Thuận và 44% tổng dự án đầu tư vào Lâm Đồng. Dù vậy, theo đánh giá chung, tiềm năng hợp tác giữa tam giác du lịch TPHCM - Bình Thuận - Lâm Đồng còn rất lớn.

Trung tâm Tin tức