Tăng cường giáo dục ý thức an toàn giao thông cho người trẻ

Tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống đang là vấn đề được đặt ra hiện nay, nhất là với các học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trung tâm Tin tức