Tăng cường đầu tư hạ tầng cho khu Nam TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về việc tăng cường đầu tư hạ tầng cho khu Nam, trong đó tập trung chủ yếu đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu Nam phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trung tâm Tin tức