Tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng và sởi tại khu vực phía Nam

Để chủ động ứng phó, không để bệnh tay chân miệng và sởi bùng phát, chiều 10/10, tại TP.HCM, hội nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng và sởi khu vực phía Nam 2018 đã được tổ chức.

Trung tâm Tin tức