Tăng 4 lần liên tiếp, giá gas chạm ngưỡng 356.000 đồng

356.000 đồng chính là ngưỡng giá mà người tiêu dùng tại TP.HCM sẽ phải trả cho mỗi bình gas loại 12kg, tức là tăng thêm 7.000 đồng so với giá trước đây.

Trung tâm Tin tức