Tận dụng hiệu quả cơ hội từ EVFTA

Với mức cam kết cao nhất trong số các FTA đã ký, Việt Nam đang có cơ hội trở thành điểm trung chuyển, kết nối các hoạt động thương mại - đầu tư của EU tại khu vực.

Trung tâm Tin tức