Tân chủ tịch ECB: Tăng trưởng kinh tế khối Eurozone còn yếu

Theo tân chủ tịch ECB Christine Lagarde, sự tăng trưởng kinh tế của 19 nước trong khối vẫn còn yếu và bà cũng không thể hiện ý định đề xuất thêm giải pháp cho chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế.

Trung tâm Tin tức