Tâm thế chuẩn bị cho tương lai trong xã hội cách mạng 4.0

Sinh viên khoa Hàn Quốc học trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đã tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về tâm thế chuẩn bị cho tương lai trong xã hội cách mạng 4.0, những thử thách dành cho sinh viên trong môi trường nhiều biến đổi như Việt Nam.