Tấm lòng người dân TP.HCM hướng về miền Trung

"Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung" là chương trình do UBMTTQ Việt Nam TP.HCM vừa tổ chức phát động chính thức, đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Trung tâm Tin tức