Tạm dừng tất cả các tour kích cầu nội địa

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, với chủ trương đặt sự an toàn cho du khách lên hàng đầu, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã dừng toàn bộ các tour kích cầu nội địa trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức