Talkshow: Vai trò của nhà nước trong phát triển của các startup

Kiến thiết và định hướng - đó là những vai trò quan trọng của nhà nước trong sự phát triển của các startup. Cụ thể ra sao? Câu trả lời sẽ có trong đoạn talkshow thú vị dưới đây giữa MC Ngọc Quý và CEO Saigon Innovation Hub.

Ban Khoa giáo - HTV