Talkshow: Vai trò của nhà nước trong phát triển của các startup

Kiến thiết và định hướng - đó là những vai trò quan trọng của nhà nước trong sự phát triển của các startup. Cụ thể ra sao? Câu trả lời sẽ có trong đoạn talkshow thú vị dưới đây giữa MC Ngọc Quý và CEO Saigon Innovation Hub.

Ban Khoa giáo - HTV
Thách thức danh hài Mùa 6 - Tập 7

Thách thức danh hài Mùa 6 - Tập 7

Cười nghiêng ngả trước bài thi 100 triệu của Thảo "sún"
Người bí ẩn Mùa 6 - Tập 17

Người bí ẩn Mùa 6 - Tập 17

Hứa Minh Đạt-Lâm Vĩ Dạ quyết tâm giành 50 triệu đồng và cái kết