Talkshow: Trần Quốc Kỳ - Chuyên gia truyền thông - marketing

Đoạn video dưới đây là câu chuyện giữa MC Ngọc Quý và diễn giả với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và truyền thông - anh Trần Quốc Kỳ.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh