Talkshow: Tại sao khởi nghiệp gian nan nhưng vẫn đầy hấp dẫn?

Lúc nào mới thực sự nên khởi nghiệp? Đáp án của câu hỏi này sẽ có qua cuộc trò chuyện của MC Ngọc Quý và hai khách mời đầy kinh nghiệm của khởi nghiệp, anh Xuân Huy và Quang Huy.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh