Talkshow: Phạm Xuân Huy - Nguyễn Quang Huy và câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp

Phạm Xuân Huy, Tổng Giám đốc VinaGroups và Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Huấn luyện khởi nghiệp Việt Nam sẽ là hai khách mời trò chuyện trong đoạn talkshow chủ đề về hỗ trợ khởi nghiệp trong đoạn video dưới đây.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh