Talkshow khơi lại câu chuyện "AI, Blockchain và khởi nghiệp"

Buổi trò chuyện với chủ đề "AI - Blockchain và khởi nghiệp" tại trường Đại học Văn Lang đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trung tâm Tin tức